Asker ve gazilerin ruhsal bozuklukları

0
490

Post Travma Sendromu (PTSB)
Eskiyi anımsama ve kabus görme dönemlerinde hastanın yanında kalın ve kişisel güvenlikle ilgili güven verin. Hastanın kendi hızında yaşadığı travmatik olaylarla ilgili konuşması için onu teşvik edin.
Kullanılan etkisiz başa çıkma yöntemlerini tartışın. Daha etkili stratejiler kullanması adına hastaya yardımcı olun.
Mevcut destek sistemlerini dahil edin ve gerektiği zaman ilave destek için tavsiyelerde bulunun. Madde kullanımının sadece duyguları uyuşturduğunu ve iyileşme geciktirdiğni anlaması için hastaya yardımcı olun. Madde kullanım bozukluğu için tedavi almasını sağlayın.
Derin nefes alma, meditasyon, gevşeme ve egzersiz gibi stres yönetim tekniklerini tartışın. Verilen içlanları uygulayın ve ilaçlarla ilgili eğitim verin.
İntihar riski ( PTSB, TBY)


Tehdidin ciddiyetine, plan varlığına, yöntemlerin varlığına ve ölümcül olup olmadığüına göre risk dercesini değerlendirin. Kişinin düşünce ya da duyguları üzerine harekete geçmek isteyip istemedğini doğrudan sorun. Destek için önemli diğer kişilerin var olup olmadığını değerlendirin. Madde kullanımının olup olmadığını belirleyin.
Duyguların ifade edilmesini teşvik edin ve öfke için de uygun bir ifade yönetemi dahil edin.
Çevrenin güvenli olduğunu garantiye alın. Hastanın daha uygun çözümler bulabilmesine yardımcı olun ve gelecek için umut vaat edin. Kısa vadeli intihar etmeme anlaşmasına varın, (Bazı hekimler bu tür bir müdahalenin etkinliğini sorgulamaktadır ancak, bazı kişiler için başarılı olduğu görülmüştür).
Düşünce sürecinin bozulması (TBY)
Düşünme yeteneğindeki bozukluğun derecesi, uzak ve yakın hafıza, kişi, yer ve zamana yaklaşım, sezgi ve kanı oluşturma, kişilik değişiklikleri, dikkat süresi, endişe seviyesi ve psikotik davranış kanıtları dahil olmak üzere ruh halini değerlendirin
Bariz görülebilen bilişsel değişiklikleri hekime bildirin. Davranışlarında şiddete başvurma olasılığını değerlendirin, hasta ve diğer kişilere zarar gelmemesi için uygun önlemleri alın. Gerektiği şekilde güvenlik önelemleri alın. Gerekirse tespit önlemlerine başvurun. Sınırlı hareket sorunları için yardımcı olun. İlaç tedavisini gözlemleyin. Uygun Rehabilitasyon sunucularına danışın.
Aile süreçlşerinin kesintiye uğraması (PTSB, TTBY)
Sorun çözümlerinin devamlı hale gelmemesi için aile üyeleri arasında devamlı ve açık iletişimin önemi konusunda teşvik edin. Daha önce başarılı olmuş başa çıkma stratejilerinin bulunması ve kullanılması için aileye yardımcı olun. Birden fazla disiplinli ekip konferansı ya grup tedavisine ailerin katılmasını teşvik edin. İlgilendiği ve seçtikleri alanlarda, sosyal destek ve toplum faliyetlerine aileyi dahil edin. Stres yönetim tekniklerinin kullanılmasını teşvik edin. Gerekli önerileri yapın (örneğin, ebeveyn etkenliği, belirli hastalık yada sakatlık destek grupları, öz yardım kuruluşları, dini kaynaklar, psikolojik danışmanlık ya da terapisi). Korku ya da endişe yaratabilecek durumların aileler tarafından tespit edilebilmesine yardımcı olun. Gelecek adına plan yapmak için aileyi ortak hedef belirleme faliyetlerine dahil edin. Ailenin destek alabileceği toplum kuruluşlarını tespit edin (örneğin yemek getiren kuruluşlar, ziyaretçi hemşeriler, travma destek grupları, Amerikan Kanser Kuruluşu, Gaziler İdaresi).
Karmaşık yas riski (konuşlandırılmış ordu mensubunun ailesi)
Aile üyelerinin duygularının yas sürecinin normal bir parçası olduğunuı anlamalarına yardımcı olun. Yakınlarından ayrılmanın yarattığı öfke, yalnızlık, korku, güçsüzlük, hoşnutsuzluk ve sıkıntı duygularını değerlendirin. Çocuk ve ergenlerin sorunlu davranışlarının yaşın bir belirtisi olduğunu ebevenlerin anlamasına yardımcı olun ve de bunun kabul edilemez ve cezalandırılması gerek olarak görünmektense, yasa dayandığından kabul edilmesi gerektiğini anlamarını sağlayın. Çocuklara matem tutmak için uygun bir süre verelmesi gerekmektedir. Bazı uzmanlar, çocukların bir ebeveynin konuşlkandırılmasına uyum sağlamak için en az dört haftaya iytiyaçları olduğu görüşündedir ( Gabany & Shallenbarger, 2010). Makul bir süre içinde iyileşme görülmezse profesyonel desteğe başvurun…
Gaziler ve Asker Aileleri için Hemşirelik Girişimleri (devamı)
Madde kullanım gibi uygunsuz başa çıkma stratejilerinin kullanılıp kullanılmadığını değerlendirin. Daha önce kullanıp başarılı olmuş stratejilerin hastalar tarafından kullanılmasını teşvik edin. Normal faliyetlerine tekrar katılmalarını teşvik edin.

Normal Faliyetlerine tekrar katılmalarını teşvik edin. Tek başına çok daha fazla zmaan geçirmeleri konusunda uyarıda bulunun. Deneyim ve duygular ile ilgili bir anı defteri tutmalarını teşvik edin. Gerektiği zaman psikoterapi, aile danışmanlığı, dini kaynaklar ya da yas destek grubu gibi diğer kaynakları önerin.
Bakım verenin görevinde zorlanması (yaralanmış ordu mensubunun eşi / bakım veren
Yaralı ordu mensubunun yerine getirilmeyen ihtiyaçlarının eş ya da bakım veren tarafından önceden görülüp yerine getirilme ihtimalini değerlendirin.
Bu sorumluluğunda bakım verene yardımcı olabilecek bilgiler verin. Bakım verenin, yaralı ordu mensubunun mümkün olduğu kadar bağımsız hareket etmesi teşvik etmesi sağlanmalıdır. Bakım verenin de duygularını ifade etmesini ve destek grubuna katılmasını teşvik edin. Yaralı ordu mensubunuın kötü, şiddet içeren ya da kaygısız davranışları ile baş etmesi için bilgi verein ve teknik gösterin. İlave ihtiyaçları belirleyin ve sğalana kaynaklardan emin olun (örneğin, fiziksel tedavi, uğraşı terapisi, beslenme uzmanı, maddi ve yasal yardım. Başa çıkma stratejisi olarak madde kullanımı için değerlendirme yapın. Gerektiği yerlerde danışmanlık ya da psikoterapi önerin.

Hastanın kendi hızında yaşadığı travmatik olaylarla ilgili konuşması için onu teşvik edin.
Kullanılan etkisiz başa çıkma yöntemlerini tartışın. Daha etkili stratejiler kullanması adına hastaya yardımcı olun.
Mevcut destek sistemlerini dahil edin ve gerektiği zaman ilave destek için tavsiyelerde bulunun. Madde kullanımının sadece duyguları uyuşturduğunu ve iyileşme geciktirdiğni anlaması için hastaya yardımcı olun. Madde kullanım bozukluğu için tedavi almasını sağlayın.
Derin nefes alma, meditasyon, gevşeme ve egzersiz gibi stres yönetim tekniklerini tartışın. Verilen içlanları uygulayın ve ilaçlarla ilgili eğitim verin.
İntihar riski ( PTSB, TBY)
Tehdidin ciddiyetine, plan varlığına, yöntemlerin varlığına ve ölümcül olup olmadığüına göre risk dercesini değerlendirin. Kişinin düşünce ya da duyguları üzerine harekete geçmek isteyip istemedğini doğrudan sorun. Destek için önemli diğer kişilerin var olup olmadığını değerlendirin. Madde kullanımının olup olmadığını belirleyin.
Duyguların ifade edilmesini teşvik edin ve öfke için de uygun bir ifade yönetemi dahil edin.
Çevrenin güvenli olduğunu garantiye alın. Hastanın daha uygun çözümler bulabilmesine yardımcı olun ve gelecek için umut vaat edin. Kısa vadeli intihar etmeme anlaşmasına varın, (Bazı hekimler bu tür bir müdahalenin etkinliğini sorgulamaktadır ancak, bazı kişiler için başarılı olduğu görülmüştür).
Düşünce sürecinin bozulması (TBY)
Düşünme yeteneğindeki bozukluğun derecesi, uzak ve yakın hafıza, kişi, yer ve zamana yaklaşım, sezgi ve kanı oluşturma, kişilik değişiklikleri, dikkat süresi, endişe seviyesi ve psikotik davranış kanıtları dahil olmak üzere ruh halini değerlendirin
Bariz görülebilen bilişsel değişiklikleri hekime bildirin. Davranışlarında şiddete başvurma olasılığını değerlendirin, hasta ve diğer kişilere zarar gelmemesi için uygun önlemleri alın. Gerektiği şekilde güvenlik önelemleri alın. Gerekirse tespit önlemlerine başvurun. Sınırlı hareket sorunları için yardımcı olun. İlaç tedavisini gözlemleyin. Uygun Rehabilitasyon sunucularına danışın.
Aile süreçlşerinin kesintiye uğraması (PTSB, TTBY)
Sorun çözümlerinin devamlı hale gelmemesi için aile üyeleri arasında devamlı ve açık iletişimin önemi konusunda teşvik edin. Daha önce başarılı olmuş başa çıkma stratejilerinin bulunması ve kullanılması için aileye yardımcı olun. Birden fazla disiplinli ekip konferansı ya grup tedavisine ailerin katılmasını teşvik edin. İlgilendiği ve seçtikleri alanlarda, sosyal destek ve toplum faliyetlerine aileyi dahil edin. Stres yönetim tekniklerinin kullanılmasını teşvik edin. Gerekli önerileri yapın (örneğin, ebeveyn etkenliği, belirli hastalık yada sakatlık destek grupları, öz yardım kuruluşları, dini kaynaklar, psikolojik danışmanlık ya da terapisi). Korku ya da endişe yaratabilecek durumların aileler tarafından tespit edilebilmesine yardımcı olun. Gelecek adına plan yapmak için aileyi ortak hedef belirleme faliyetlerine dahil edin. Ailenin destek alabileceği toplum kuruluşlarını tespit edin (örneğin yemek getiren kuruluşlar, ziyaretçi hemşeriler, travma destek grupları, Amerikan Kanser Kuruluşu, Gaziler İdaresi).
Karmaşık yas riski (konuşlandırılmış ordu mensubunun ailesi)
Aile üyelerinin duygularının yas sürecinin normal bir parçası olduğunuı anlamalarına yardımcı olun. Yakınlarından ayrılmanın yarattığı öfke, yalnızlık, korku, güçsüzlük, hoşnutsuzluk ve sıkıntı duygularını değerlendirin. Çocuk ve ergenlerin sorunlu davranışlarının yaşın bir belirtisi olduğunu ebevenlerin anlamasına yardımcı olun ve de bunun kabul edilemez ve cezalandırılması gerek olarak görünmektense, yasa dayandığından kabul edilmesi gerektiğini anlamarını sağlayın. Çocuklara matem tutmak için uygun bir süre verelmesi gerekmektedir. Bazı uzmanlar, çocukların bir ebeveynin konuşlkandırılmasına uyum sağlamak için en az dört haftaya iytiyaçları olduğu görüşündedir ( Gabany & Shallenbarger, 2010). Makul bir süre içinde iyileşme görülmezse profesyonel desteğe başvurun…
Gaziler ve Asker Aileleri için Hemşirelik Girişimleri (devamı)
Madde kullanım gibi uygunsuz başa çıkma stratejilerinin kullanılıp kullanılmadığını değerlendirin. Daha önce kullanıp başarılı olmuş stratejilerin hastalar tarafından kullanılmasını teşvik edin. Normal faliyetlerine tekrar katılmalarını teşvik edin. Normal Faliyetlerine tekrar katılmalarını teşvik edin. Tek başına çok daha fazla zmaan geçirmeleri konusunda uyarıda bulunun. Deneyim ve duygular ile ilgili bir anı defteri tutmalarını teşvik edin. Gerektiği zaman psikoterapi, aile danışmanlığı, dini kaynaklar ya da yas destek grubu gibi diğer kaynakları önerin.
Bakım verenin görevinde zorlanması (yaralanmış ordu mensubunun eşi / bakım veren
Yaralı ordu mensubunun yerine getirilmeyen ihtiyaçlarının eş ya da bakım veren tarafından önceden görülüp yerine getirilme ihtimalini değerlendirin.
Bu sorumluluğunda bakım verene yardımcı olabilecek bilgiler verin. Bakım verenin, yaralı ordu mensubunun mümkün olduğu kadar bağımsız hareket etmesi teşvik etmesi sağlanmalıdır. Bakım verenin de duygularını ifade etmesini ve destek grubuna katılmasını teşvik edin. Yaralı ordu mensubunuın kötü, şiddet içeren ya da kaygısız davranışları ile baş etmesi için bilgi verenin ve teknik gösterin. İlave ihtiyaçları belirleyin ve sağlana kaynaklardan emin olun (örneğin, fiziksel tedavi, uğraşı terapisi, beslenme uzmanı, maddi ve yasal yardım. Başa çıkma stratejisi olarak madde kullanımı için değerlendirme yapın. Gerektiği yerlerde danışmanlık ya da psikoterapi önerin.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here